​​​​​​​​​

· SIG Research Data

· SIG Research Data werkgroep Veilige datakoppeling

· UKB Werkgroep Research Data

· ​Werkgroep Onderzoeksondersteuning Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken​​


surfspace.pngSIG Research Data

Wetenschap en de samenleving zijn gebaat bij goed management en een betere toegang van onderzoeksdata. De SIG Research Data richt zich op kennis vergaren en experts bij elkaar brengen.


surfspace.pngSIG Research Data werkgroep Veilige datakoppeling

De Special Interest Group (SIG) werkgroep ‘Veilige datakoppeling’ richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek, met onderwerpen als standaardisatie met oog op internationaal en nationaal beleid, en innovatieve big data technologie ontwikkelingen. De beoogde doelstellingen zijn beleid en strategie te vormen m.b.t. deze thema’s.

Deze SIG werkgroep is mede tot stand gekomen vanuit de haalbaarheidsstudie ‘nationale TTP’, waartoe in 2015 verkennende bijeenkomsten zijn georganiseerd en interviews hebben plaatsgevonden met alle UMCs en RIVM, i.s.m. Mondriaan.

ukblogo.gifUKB Werkgroep Research Data

De UKB Werkgroep Research Data geeft invulling aan de koers van de UKB partners op het gebied van Research Data Management.


book-books-bookshelf-159621.jpgWerkgroep Onderzoeksondersteuning Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken

De SHB werkgroep Onderzoeksondersteuning houdt zich bezig met informatie-uitwisseling en -advies met betrekking tot vraagstukken en diensten rondom onderzoekondersteuning door hogeschoolbibliotheken..
Het accent van de werkgroep ligt op het verantwoorden en zichtbaar maken van de rol en meerwaarde van hogeschoolbibliotheken bij de ondersteuning van praktijkgericht onderzoek. Welke diensten, voorzieningen, personeel en processen heb je hiervoor nodig?  ​    Diensten  Services

      Infrastructuren  Infrastructures

        Initiatieven  Initiatives

 ​      Praktische hulpmiddelen  Practical tools

      Repositories

         Subsidiegevers  Funders

 ​      Werkgroepen  Work groups

​ 


  
  
Description
  
  
  
  
GlossaryGlossary
GlossaryIn page navigation
HandreikingenHandreikingen
HandreikingenIn page navigation
In de praktijkRDM in de praktijk
In de praktijkIn page navigation
Pool van experts          Pool van experts
Pool van expertsIn page navigation
TaakgroepenTaakgroepen
TaakgroepenIn page navigation
LCRDMLCRDM
LCRDMIn page navigation
BlogBlog
BlogIn page navigation
LCRDM Conferentie 2018LCRDM Conferentie 2018
LCRDM Conferentie 2018In page navigation