Blog Research Data and Related Topics (JISC), juli 2017

JISCOp het blog 'Research data and related topics'​​ van JISC een kort verslag van de expert-meeting over FAIR principes, een bijeenkomst waarbij Ingeborg Verheul namens het LCRDM zitting had in het disussiepanel. De beknopte weergave van de bijeenkomst geeft helder weer hoe de meningen liggen wat betreft FAIR. 


On the JISC 'Research data and related topics' blog a short report of the expert meeting on FAIR principles, a meeting in which Ingeborg Verheul was a member​ of the discussion panel on behalf of the LCRDM. The brief description of the meeting states the several opinions about FAIR.


Handreiking 'How FAIR are your Data?'

​ ​​​


Evaluatie van datarepositories

Op de 12th International Digital Curation Conference (februari 2017) presenteerde Alastair Dunning, lid van de LCRDM-subwerkgroep FAIR Data, met een aantal collega's een onderzoek van de TU Delft waarin werd bekeken in hoeverre repositories momenteel voldoen aan de FAIR-principes. Het artikel is ingezonden voor review naar het International Journal of Data Curation.

FAIR_IDCC2017.png 
         ( green - yellow - red - blue : compliant - vague - not compliant - not clear )

​​ ​

Verbinden

Op verzoek van het Netherlands eScience Center​ en het Dutch Techcentre for Life Sciences kwamen in januari 2014 geïnteresseerden samen in Leiden ​om te discussiëren over datamanagement. Met de toename aan onderzoeksdata wordt goed datamanagement namelijk steeds belangrijker. Daarnaast komt er steeds meer nadruk te liggen op het hergebruiken van bestaande data. Uit de discussies in Leiden kwam het idee voort van een minimale set van principes die zou moeten helpen om onderzoeksdata makkelijker vindbaar, toegankelijk, interoperabel, en herbruikbaar te maken, voor zowel mensen als machines. Dit idee werd uitgewerkt tot een set van 15 principes: de 'FAIR' principes ('Findable', 'Accessible', 'Interoperable', Re-usable') voor wetenschappelijk datamanagement en data stewardship. De 15 principes zijn als volgt (in het Engels):

To be Findable:

F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier
F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below)
F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes
F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

To be Accessible:

A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol
A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable
A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary
A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

To be Interoperable:

I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

To be Reusable:

R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes
R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license
R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance
R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards


Op de website van FORCE11 is een uitgebreide versie van de FAIR principes te vinden. De eerste officiële publicatie van de FAIR principes vond plaats in het Nature Research journal 'Scientific Data'.

De FAIR principes werden snel omarmd door verschillende subsidieverstrekkers, zowel nationaal als internationaal. Zo verwachten bijvoorbeeld de KNAW, NWO, en Horizon2020 van onderzoekers dat hun onderzoeksdata 'FAIR' is, aldus dit overzicht gemaakt door Rosemary van Kempen (NWO). De FAIR principes zijn echter opgesteld als richtlijn, en niet als standaard, waardoor de implementatie van de principes soms niet eenvoudig is. Verschillende organisaties en groepen ontwikkelen inmiddels standaarden, tools en trainingen op basis van hun eigen interpretatie van de FAIR principes.​


Links

rdnl-link​: reproducible research​​