​​​​​ To ​English version​   

Plan en Programma

Voor alle kennisinstellingen wordt in 2020 de norm: open access publiceren (open als het kan, gesloten als het moet) en optimaal hergebruik van onderzoeksdata. 

De afstemming tussen de vele initiatieven vraagt om een stevige impuls: op verzoek van het ministerie werd daarom het Nationaal Plan Open Science opgesteld (nu Nationaal Programma Open Science)​. Dit plan zet de ambities op een rij en noemt de partijen die actie willen ondernemen. 


Het LCRDM​, ontstaan op verzoek van de VSNU, focust op datamanagement en levert haar bijdrage aan de NPOS coalities waar dit onderwerp een rol speelt.
  

Ambities en coalities

De bij het NPOS betrokken partijen hebben voor de periode 2017-2020 ambities geformuleerd en deze onderverdeeld over vijf hoofdthema's, te weten

· '100% open access publiceren'

· 'Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik'

· 'Erkennen en waarderen van onderzoekers'

· 'Stimuleren en ondersteunen van open science​'

· ​'Citizen Science'​.

'Stimuleren en ondersteunen van open science'

Het LCRDM heeft deel uitgemaakt van de coalitie 'Creëer een breed gedragen portaal voor ondersteuning en informatie'.

'Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik'

Het LCRDM heeft een ondersteunende rol vervuld bij de coalities 'Een consistent systeem voor het FAIR ontsluiten van onderzoeksdata' en 'Onderzoeksdata duurzaam opslaan en aanbieden ten behoeve van ontsluiting'.


Bij de coalitie 'De techniek is voorhanden voor het duurzaam opslaan van onderzoeksdata ten behoeve van hergebruik​' werd gebruik gemaakt van resultaten vanuit het LCRDM.

Update NPOS_22-11-2017.pptx door Margreet Bloemers (Trekker NPOS ambitie Data) tijdens bijeenkomst LCRDM Werkgroep Onderzoeksondersteuning & Advies op 22 november j.l.

​'Erkennen en waarderen van onderzoekers'

Bij de coalitie 'Onderzoeken hoe het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) de transitie naar open science kan bevorderen' werd eveneens gebruik gemaakt van een bijdrage​ vanuit het LCRDM.​


Een voorbeeld:

 De taken die de themagroep 'Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik' zich stelt zijn onder meer het ontwerpen van werkwijzen, het opstellen van richtlijnen en het ontwikkelen van instrumenten - voor herbruikbare onderzoeksdata.
  

De themagroep gaat daartoe vraagstukken en behoeften inventariseren en prioriteren. Uiteraard zal gezorgd worden dat de uiteindelijke werkwijzen etc. voldoen aan de behoeften en situaties in de praktijk en zijn gebaseerd op consensus onder experts over de kwaliteit van de tools.


 Vervolgens (of tegelijkertijd) moet gezorgd worden dat de bestuurders van de academische instellingen zich scharen achter de NPOS-ambities en de werkwijzen en richtlijnen gaan invoeren. Zij ondertekenden immers het NPOS. Het gaat hier om bestuur, beleid, financiering, doorvoering etc.hqdefault.jpg

Open Boogie & NPOS

In het voorjaar van 2016 componeerde de bekend​e jazz-musicus Michiel Borstlap, op verzoek, zijn

Open Boogie. Leitmotiv for open science.

​​
Hij deed dit ter gelegenheid van de conferentie Desiging & Shaping Open Science (←​ alle presentaties)​, georganiseerd door LCRDM, RUG en Erasmus, in the slip stream van het Nederlandse EU voorzitterschap. Het leverde de Amsterdam Call for Action op. Dit was de  opmaat voor het Nationaal Plan Open Science. Een videoverslag van de conferentie Designing & Shaping Open Science is te vinden op YouTube (in zes delen). ​​


Links

th.jpg

Nationaal Programma Open Science

Open Science communities NL​

rdnl-link​: open data​  
  
Description
  
  
  
  
GlossaryGlossary
GlossaryIn page navigation
HandreikingenHandreikingen
HandreikingenIn page navigation
In de praktijkRDM in de praktijk
RDM in de praktijkIn page navigation
Pool van experts          Pool van experts
Pool van expertsIn page navigation
TaakgroepenTaakgroepen
TaakgroepenIn page navigation
LCRDMLCRDM
LCRDMIn page navigation
BlogBlog
BlogIn page navigation
LCRDM Conferentie 2018LCRDM Conferentie 2018
LCRDM Conferentie 2018In page navigation