​​​​​Posters

​Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur:


​​(Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.​​)


Architectuurmodel (Spraakmemo Architectuur
LCRDM Services Catalogue (Spraakmemo Catalogus)


 Glossary (Glossary spraakmemo)


 

​ ​​

Onderwerpen

De Werkgroep Faciliteiten en datainfrastructuur werkte aan de volgende onderwerpen:   ​


  • Dienstencatalogus. Op basis van de Leiden Research Data Information Sheets is een eerste proof of concept van een landelijke catalogus van diensten opgezet waarin per onderzoeksfase (voor/tijdens/na) een overzicht wordt geboden van de top-10 van meest gebruikte producten, diensten en faciliteiten in Nederland ter ondersteuning van goed RDM. Op korte termijn zal deze catalogus worden uitgebreid.
  • Referentiearchitectuur voor onderzoek. De RDM referentiearchitectuur is een model om RDM-beleid op een efficiënte en effectieve manier te implementeren. De architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten en geeft aan waar beleidsovergangen zitten en waar bepaalde diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt. Deze referentiearchitectuur zal input vormen voor de herziening van de HORA, de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur.
  • Lijst van definities. De glossary van termen (of begrippenlijst) bestaat uit een overzicht van definities van veel gehanteerde begrippen binnen de LCRDM-werkgroepen, om wederzijds goed begrip rond RDM te bewerkstelligen. De begrippenlijst heeft de vorm van een wiki en men is gestart met het vullen daarvan. Iedereen die hier kan inloggen kan nu ook bijdragen. Vraag een inlog aan bij boudewijn.vandenberg@surfsara.nlGedeelde documenten


Kijk ook eens bij de door deze werkgroep Gedeelde documenten.


Werkgroep

Lees hier de werkgroepsamenstelling op LCRDM.nl. 


​Lees hier de werkagenda.​​​​​ 

​Lees hier de vergaderverslagen​.​


Wilt u aan vanuit uw eigen expertise aan een van deze onderwerpen bijdragen, neem dan contact op met Ingeborg.Verheul@surfsara.nl

U kunt hier meer lezen​ over alle LCRDM-werkgroepen.​​


Links

rdnl-link​: datalabs​

rdnl-link​:​ data opslaan


Werkgroep Faciliteiten en Data-Infrastructuur

Peter Doorn (DANS) (Voorzitter)
Paul Hofman (TU/e) (Voorzitter)
Ariaan Siezen / Arnoud van der Maas (Radboud UMC)
Axel Berg (SURFsara)
Ed Simons / Caspar Terheggen (Radboud Universiteit)
Erik Flikkenschild (LUMC)
Gertjan Filarski / Sebastiaan Derks (Huygens ING/CLARIAH)
Haije Wind (RUG)
Jeff Templon (NIKHEF)
Joost van der Nat (NCDD)
Joyce Nijkamp / Jeroen Roodhart (UvA)
Laurents Sesink (Universitaire Bibliotheken Leiden)
Maarten Hoogerwerf (UU)
Renze Brandsma (UvA/UBA)
Taco de Bruin (NIOZ)
Tom Bakker (eScience Center)
Ingeborg Verheul (ex officio; LCRDM)

Eric Balster (CentERdata/UT/agendalid)​
Rob van Nieuwpoort (eScience Center/agendalid​)​

Binnen de WG Faciliteiten en Data-Infrastructuur zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

Architectuurmodel: voorgezeten door Joyce en Arnoud
Infrastructuur Catalogus:voorgezeten door Laurents
Data Dictionary:voorgezeten door Erik en Joost

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten.  

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM. 

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen. 
(Einde disclaimer)


The information provided by this platform has been compiled with the necessary care by the LCRDM work groups. Via this platform the LCRDM only provides information about products and services that have been collected or processed in the workgroups (except for pages under the heading 'RDM'). It concerns work in progress. The LCRDM can implement changes without prior warning. If you have suggestions for amendments or additions, please let us know.   

The LCRDM is not in any way responsible for possible malfunctioning of this platform. The LCRDM is not liable in any way for incorrect or incomplete information on the LCRDM platform.  

If you have a complaint or a remark you want to make, please send an email to ingeborg.verheul [at] surfsara.nl or contact the chair person of the relevant work group.

(End of disclaimer) ​


​​