​​​​

Research Datamanagement

De Hanzehogeschool Groningen heeft een Research Support portal beschikbaar gemaakt waar informatie te vinden is over onderzoeksondersteuning. De informatie op dit portal is op dit moment alleen te zien na inloggen met een account van de Hanzehogeschool.

Onderzoekers met vragen over onderzoeksdatamanagement kunnen e-mailen naar researchsupport@org.hanze.nl.
Onderstaande informatie is gepubliceerd naar aanleiding van de masterclass Research Support hbo (april 2017).

Beleid

Beleid en hulpmiddelen zijn ontwikkeld, informatiespecialisten geschoold, voorlichting verzorgd.

Op het moment voornamelijk bewustwording, hands-on ondersteuning, 'olievlek werking'. Er is een toename in het aantal vragen over datamanagementparagrafen bij subsidieaanvragen.

Vooronderzoek naar verbetering dataopslagfaciliteiten vanuit het oogpunt van a) gebruikersvriendelijkheid voor onderzoekers en b) faciliteren van FAIR data.

Verweven van Privacy by Design in datamanagement hulpmiddelen.

Experts

IT: H. van der Zijden (demandmanager), C. Teuben (technisch specialist)

Beleid: J. Baljé (research support officer), J. Eggink (beleidsadviseur)

Bibliotheek: F. Strijbos, L. Hartman, W. Abbink (informatiespecialisten onderzoek), G. Klein (teamleider)

Marketing & Communicatie: A. Dupree (beleidsmedewerker kenniscommunicatie)​

Middelen

De materialen staan op de research support portal, deze zal voor de zomer van 2017 openbaar gemaakt worden.


Animatie over privacy by design​


Zie ook: rapport Support for Research: Hanzehogeschool Groningen en presentatie tijdens masterclass Research Support hbo (april 2017).