​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Recent verschenen

SURF-rapport Onderzoeksondersteuning op hogescholen uitgelicht. Vijf voorbeelden uit de praktijk.pdf​​


Research Datamanagement

De webpagina's van de Bibliotheek van de Hogeschool Utrecht (HU) bieden informatie over datamanagement. Op deze pagina's wordt per onderzoeksfase informatie over RDM gegeven.

Ook zijn er links naar externe pagina's met meer informatie te vinden. Daarnaast is er informatie over wet- en regelgeving rond RDM beschikbaar.

Beleid

Er is geen apart RDM-beleid en DMPtemplate beschikbaar bij de HU, maar er wordt wel verwezen naar DMP templates van andere organisaties. De HU ondersteunt Open Access, ook van onderzoeksdata.

Training

Er worden op aanvraag trainingen rond o.a. RDM  aangeboden worden door de HU bibliotheek.

Overig​

Via de datamanagementpagina van de HU ('Stel je vraag') zijn contactgegevens van verschillende informatiespecialisten te vinden die onderzoekers met RDM-gerelateerde vragen kunnen helpen.


 ​​

Onderstaande informatie is gepubliceerd naar aanleiding van de masterclass Research Support HBO (april 2017).


De HU Bibliotheek, als onderdeel van de Dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S) biedt samen met de dienst Informatiemanagement en ICT (IM & ICT)
ondersteuning aan en gezamenlijk beleid opgesteld. De ICT infrastructuur is aangepast en onderzoekers zijn persoonlijk benaderd om ze te wijzen op de mogelijke ondersteuning.

Experts

  • Informatiespecialisten van de bibliotheek zijn opgeleid om RDM te kunnen ondersteunen en te helpen bij het opstellen van Datamanagementplannen (DMP's).
  • Adviseurs ICT

O​verig

Project GOOD: tooling; opslag; ethiek; awareness.
Geen eigen tools: gebruiken template van DANS.​

laatste aanpassing BH 24-8-2018