​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KNAW_logo.jpg

Research Datamanagement

DTL, als een van de organisaties die direct betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de FAIR principes,  zet deze principes vol in voor RDM. Het zogenaamde "FAIR Data Stewardship" wordt ondersteund met de Data Stewardship Wizard samen met ELIXIR Tjechië.


DTL propageert het opzetten van Research datamanagement (RDM) ondersteuning bij partnerinstituten. Voor de UMC's gebeurt dit in onderlinge samenwerking in het project Data4lifesciences, waar het opzetten en runnen van "data desks" valt onder werkpakket 9. Ook voor universitaire partners en geïnteresseerde industriepartners wordt gewerkt aan het delen van ervaringen.

Beleid

DTL heeft zelf geen onderzoekers in dienst. Er is daarom geen "template van vragen". DTL staat op het standpunt dat goed (FAIR) Research Data Management niet alleen iets is dat moet (in opdracht van organisaties en financiers), maar ook een investering in het eigen onderzoek die zich dubbel en dwars terugbetaalt. 


Er is daarom geen "minimale" template van vragen die moeten worden ingevuld, maar in plaats daarvan de begeleiding van de Data Stewardship Wizard die op zoveel mogelijk punten probeert aanwijzingen te geven die een data-rijk onderzoeksproject vloeiend kunnen laten verlopen.

Training

DTL heeft een "Data Stewards" interest group opgezet. Deze mensen bespreken 5x per jaar in een korte meeting, verbonden aan de DTL programmeursmeetings, verschillende onderwerpen die voor deze nieuwe "beroepsgroep" van belang zijn. Bij de groep sluiten ook internationaal mensen aan. 


Daarnaast verzorgt workshops voor onderzoekers zowel als voor onderzoeksondersteuners op het gebied van FAIR data stewardship. Hierin speelt "de wizard" vaak een rol.


Ook organiseert DTL zogenaamde "Bring your own data" workshops​, waar onderzoekers samen met datawetenschappers werken aan computer-leesbaar maken van individuele datasets; bij zulke evenementen worden onderzoekers ook opgeleid in de vele aspecten van het systematisch beschrijven van data.

Overig

Onderzoekers die RDM-gerelateerde vragen hebben aan DTL kunnen Rob Hooft of Celia van Gelder een bericht sturen. Zij zijn ook de representanten van het DTL kantoor in LCRDM.