​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KNAW_logo.jpg

Research Datamanagement

Van de KNAW website: "De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten."

De KNAW heeft beleid voor open access en digitale duurzaamheid opgesteld. Hierover is ook een flyer beschikbaar. De KNAW stimuleert hergebruik van onderzoeksgegevens – ook in haar eigen onderzoeksinstituten. Meer informatie hierover is te vinden op de KNAW themapagina over Open Access.

Onderzoekers met vragen over het informatiebeleid bij de KNAW kunnen contact opnemen met Melle de Vries, hoofd Afdeling Informatiebeleid.


De 15 onderzoeksinstituten waarvoor de KNAW verantwoordelijk is, zijn:


Geestes- en Sociale wetenschappen:

Data Archiving and Networked Services (DANS)

Fryske Akademy (FA)

Huygens ING

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)

Meertens Instituut

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)


Levenswetenschappen:

Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Nederlands Herseninstituut

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Spinoza Centre for Neuroimaging

Westerdijk Fungal Biodiversity Institute


Maatschappelijk debat:

Rathenau Instituut