​​​​Memic_web.png

Research Datamanagement

Van de NKI-website:​ ​

Vanuit de voortdurende ambitie kanker te ontrafelen en de behandeling ervan te verbeteren, combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met hoogstaand en grensverleggend onderzoek. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken direct beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er steeds nieuwe, betere behandelingen, die meteen in de praktijk toepasbaar zijn.

 

Het Antoni van Leeuwenhoek loopt met deze uitwisseling van onderzoek en zorg in Nederland voorop. Internationaal gezien behoort het Antoni van Leeuwenhoek als enig Nederlandse kankercentrum tot de tien Comprehensive Cancer Centers van Europa. Het op internationaal niveau uitwisselen van kennis en het gezamenlijk opzetten van studies, versnelt het kankeronderzoek. Op die manier streeft het Antoni van Leeuwenhoek ernaar in de nabije toekomst iedereen met kanker een zo goed mogelijke behandeling op maat te kunnen bieden.

 

Het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, internationaal genaamd The Netherlands Cancer Institute, heeft een eigen website. Wilt u meer lezen over dit instituut, de onderzoeksgroepen en faciliteiten, gaat u dan naar www.nki.nl

Het NKI biedt op de intranetpagina's van de afdeling Wetenschappelijke Informatievoorziening ondersteuning aan onderzoekers voor het maken van een data management plan.
Ter ondersteuning van de FAIR principes is er een NKI research repository beschikbaar waar onderzoekers hun publicaties en bijbehorende ruwe data kunnen opslaan.