​​​​​​TNO_Zeist_web.jpg

Federatie

De samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties, verenigd in de TO2­federatie (Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO, WUR/DLO) vormen de schakel tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor een veilige, duurzame leefomgeving voor de burger.


ecn.jpg

RDM beleid

Innovation for Life. 'TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.'​

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onderzoeksinstituut met als doelstelling het in opdracht van overheden en andere marktpartijen toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk.

Op dit moment werkt TNO aan het opstellen van informatiepagina's over RDM voor TNO-onderzoekers en beleid omtrent RDM, voornamelijk vanuit het perspectief van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactpersonen

naam, contact

ecn.jpg

RDM beleid​

Your Energy. Our Passion. 'Wij ontwikkelen kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding.'

Contactpersonen

naam, contact

deltares.jpg

RDM beleid​

Enabling Delta Life. 'Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.'​

Contactpersonen

naam, contact


dlo.jpg

RDM beleid​

To explore the potential of nature. To improve the quality of life. 'DLO ondersteunt en verbindt partners om kennis in het domein van gezonde voeding en leefomgeving om te zetten in duurzame innovaties die bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van leven.'​

Informatie over RDM aan de WUR vindt u ook bij RDM per universiteit​.

Contactpersonen

naam, contact


marin.png

RDM beleid​

Challenging Wind and Waves. 'Als betrouwbare, innovatieve en onafhankelijke dienstverlener bijdragen aan optimale en duurzame maritieme constructies en veilige en efficiënte operaties op zee.'​

Contactpersonen

naam, contact


nlr.png

RDM beleid​

Dedicated to Innovation in Aerospace. NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. NLR staat voor praktische en innovatieve oplossingen, technische expertise en een lange termijn ontwerpvisie. NLR werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland.​

Contactpersonen

naam, contact