​​​​​​​​​viakvab.jpg

 

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit​

In juni 2016 heeft een commissie van kennisorganisaties geadviseerd over het herzien van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening​. De besturen van de kennisorganisaties hebben de adviezen overgenomen en de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening is herzien. In de loop van dit proces is ook de naam van de gedragscode omgedoopt tot Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. (NB: officieel verschenen 14-9-2018)

De VSNU organiseerde in de periode augustus – oktober een aantal consultatierondes om feedback te krijgen op de herziene versie.


Omdat omgang met onderzoeksdata een belangrijk aspect is van wetenschappelijke integriteit nam Esther Hoorn (RUG, co-voorzitter van de Juridische Werkgroep van het LCRDM) het initiatief om vanuit de RDM specifieke achtergrond van het LCRDM schriftelijk input te leveren op de consultatieversie. Dit initiatief werd ondersteund door de voorzitters van de LCRDM werkgroepen en diverse werkgroepleden leverden hun input. Op 19 oktober 2017 is de schriftelijke reactie van het LCRDM naar de VSNU gestuurd.  


Om procedurele redenen is het LCRDM-advies  niet op deze site te lezen.​


Inmiddels is de laatste conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit open voor publieke consultatie. In de periode van 1 februari tot 1 maart 2018 kunnen onderzoekers en andere geïnteresseerden reageren op de consultatieversie van de gedragscode. De consultatiepagina is via deze pagina te benaderen: http://www.vsnu.nl/publieke-consultatie-nederlandse-gedragscode-wetenschappelijke-integriteit.html


Meer informatie over wetenschappelijke integriteit is te vinden op de website van de VSNU.


De Gedragscode is inmiddels officieel verschenen, 14 september 2018.​

 


Afbeelding: via kvab.be/vcwi/internationale-context