​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​To ​English version​   

SURF Nieuws December 2019SURF Nieuws​ meldt het verschijnen van de bevindingen van de LCRDM-taakgroep Nederlands Datacuratie-netwerk.


Lees het nieuwsbericht waarnaar verwezen wordt bij LCRDM.​
Friesch Dagblad, 15 oktober ​2019Artikel naar aanleiding van een presentatie gegeven door Melanie Imming op een bijeenkomst van de samenwerkende partners van Lygature. Melanie is consultant van Imming Impact en deelnemer aan de LCRDM pool van experts en eindredacteur van het LCRDM rapport over Datastewardship: ‘Datastewardship op de kaart: Een verkenning van taken en rollen in Nederlandse onderzoeksinstellingen’. doi.org/10.5281/zenodo.2642066.


Lees het krantenartikel.    Lees de presentatie: Leeuwarden .pdf

IP / Vakblad voor informatieprofessionals, nr 7 ​2019IP - Vakblad voor informatieprofessionals heeft in het oktober-nummer een uitgebreid artikel opgenomen waarin het blad een rondgang doet langs bibliotheken en het enkele interview-fragmenten geeft met experts die tevens lid zijn van de LCRDM pool van experts en adviesgroep. Dit alles naar aanleiding van het rapport van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), ‘Datastewardship op de kaart: Een verkenning van taken en rollen in Nederlandse onderzoeksinstellingen’. doi.org/10.5281/zenodo.2642066".


Lees het hele artikel. (grote afbeelding)


E-Data & Research Oktober ​2019E-data & Research laat in het oktober-nummer allerhande Datastewardship-initiatieven de revue passeren. Het bericht sluit af met: "Deze en andere interessante feiten over de groeiende behoefte aan datastewards en de professionalisering van deze beroepsgroep staan in het rapport van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), ‘Datastewardship op de kaart: Een verkenning van taken en rollen in Nederlandse onderzoeksinstellingen’. doi.org/10.5281/zenodo.2642066"

Lees het hele bericht.

E-Data & Research Oktober ​2019E-data & Research laat in het oktober-nummer kort het licht schijnen op de pas uitgebrachte positioning paper van het LCRDM, te lezen op lcrdm.nl

Lees het hele bericht.

SURF Nieuws Oktober ​2019De Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) is verbeterd. De verdieping, uitwerking en implementatie kwam tot stand door een samenwerking tussen het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), het programma Data4Lifesciences (D4LS), het Architecten Beraad Hoger Onderwijs (AB HO) en SURF.


Lees verder in SURF Nieuws.


SURF Nieuws Mei 2019SURF Nieuws​ meldt het verschijnen van de  bevindingen van de LCRDM-taakgroep Datastewardship.

Lees het bericht in SURF Nieuws.​


Ook wordt gemeld dat de LCRDM-taakgroep RDA proposal een projectvoorstel gehonoreerd heeft gekregen door de Research Data Alliance.

Lees verder in SURF Nieuws.

SURF JaarverslagSURF werkt aan resultaten samen met universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra.
 

Het LCRDM speelt in dit werkveld een rol en komt ter sprake in een interview met SURF's algemeen directeur Erik Fledderus bij het Jaaroverzicht 2018.

Klik op de afbeelding om het interview te  lezen.SURF Magazine maart 2019

Column Peter Hinrich

​​In het nieuwe nummer van SURF Magazine van maart 2019  een mooie column van Peter Hinrich, SURF community manager Onderzoek, met een oproep aan alle instellingen om zich aan te sluiten bij het LCRDM, "zodat we instellingsoverstijgend onderzoek nog beter kunnen faciliteren".

Klik op de afbeelding om de column te  lezen.SURF Nieuwsbrief december 2018

Labyrinth_verslag

​​In de SURF nieuwsbrief van 6 december 2018  goede aandacht voor zowel de datastewardship-enquête als de oproep te reageren op de pitch voor een taakgroep Research Workspace.

Klik op de afbeelding om de nieuwbrief online te  lezen.

Lees meer over de enquête ...

​Lees meer over de  Workspace pitch​ ...
HKI Nieuwsbrief november 2018

Labyrinth_verslag ​ In de HKI nieuwbsrief van 28 november 2018 doet Ingeborg Verheul een oproep voor aanmelding bij de LCRDM pool van experts​, "Iedereen die zich in zijn/haar dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met RDM kan zich aanmelden voor deze pool van experts". 

Tevens bood de nieuwsbrief ruimte voor een oproep om bij te dragen aan het "overzicht van RDM beleid​ en support bij alle onderzoeksinstellingen" zoals dat vrij te bewerken op het LCRDM-platform te vinden is.

De HBO Kennisinfrastructuur (HKI) levert een bijdrage aan het zichtbaar en herbruikbaar maken van praktijkgericht onderzoek. Deze kennisinfrastructuur is de afgelopen jaren door SURF en de deelnemende hogescholen ingericht.Expertmeeting Bewaarbelangen Datasets

Labyrinth_verslag ​Moeten we datasets permanent bewaren, nu het nog ontbreekt aan richtlijnen voor het bewaren van datasets? Dat was één van de vragen op de Expertmeeting Bewaarbelangen Datasets. In een volle zaal in de Rijksuniversiteit Groningen bogen drie sprekers en tegen de veertig deelnemers zich over dit onderwerp. Een kort verslag laat zien dat het LCRDM goede naamsbekendheid heeft. Er wordt verwezen naar het LCRDM voor de rol bij het smeden van standaarden door ondersteuners. "[O]ndersteuners hebben een goed beeld van mogelijkheden die onderzoekers zelf niet altijd op het netvlies hebben."​

​Klik op de afbeelding om naar het verslag te gaan.

​​


SURF Masterclass Research Support 2018

IP201607_03.pdf ​Op 4 oktober 2018 vond de jaarlijkse Masterclass Research Support plaatst. Deze masterclass belichtte aspecten van onderzoeksondersteuning in de research data life cycle in een interactieve setting. Maurice Bouwhuis (SURF programmamanager Open Science) sprak (onder meer) over het LCRDM. "De komende tijd zullen de activiteiten van S4r, LCRDM en NPOS meer moeten samenvloeien zodat we samen met onderzoeksondersteuners bij de instellingen nog meer in samenhang kunnen samenwerken."​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

​Klik op de afbeelding om de overzichtssheet in een nieuw tabblad te openen.

​​


SURF Magazine 3, september 2018

SURFMagazine_03_2018.pdf
In het recentste nummer van SURF magazine (september 2018) verscheen een kort stuk over de nieuwe werkwijze van het LCRDM. De komende tijd werkt het LCRDM met een adviesgroep, een grote pool van experts en flexibele taakgroepen. De adviesgroep pitcht onderwerpen in de pool van experts. Kleine taakgroepen werken zo’n onderwerp in korte tijd uit. ​Coördinator Ingeborg Verheul licht een en ander toe.​

​Klik op de afbeelding om de pagina uit SURF Magazine in een nieuw tabblad te openen.

​​


SURF Nieuws, 12 september 2018

IP201607_03.pdf
​In SURF Nieuws verscheen de oproep voor deelname aan de op te richten LCRDM-taakgroep die een inventarisatie zal maken van de bestaande invullingen van de rol van data steward.

​Klik op de afbeelding om SURF Nieuws in een nieuw tabblad te openen.

​​


ScienceGuide, 11 juli 2018

IP201607_03.pdf
​In een bijdrage over open data in ScienceGuide kan een vermelding van het LCRDM niet ontbreken. "Vanuit dit centrale punt worden diverse experts van de verschillende instellingen bijeengebracht gezamenlijk oplossingen te vinden."

​Klik op de afbeelding om ScienceGuide in een nieuw tabblad te openen.

​​


Computable, 5 juni 2018

IP201607_03.pdf
​In het jongste nummer van Computable doet SURF-bestuurslid Anwar Osseyran (SURFsara), samen met Ronald Stolk (RUG) en Marco de Vos (ASTRON)​, een oproep tot federatief samenwerken door kennisinstellingen. 

​ Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management wordt genoemd als voorbeeld van nationale samenwerking. 

Klik op de afbeelding om Computable in een nieuw tabblad te openen.

​​


​HKI Nieuwsbrief, 23 februari 2018

IP201607_03.pdf
​In de nieuwsbrief van de HBO Kennisbank een terugblik op een bezoek aan de LCRDM conferentie van februari: "De HKI werd die dag vertegenwoordigd door Bolinda Hoeksema, voorzitter van de Adviescommissie HKI en manager van de HU bibliotheek. Een van de vragen die wij vanuit de HKI hebben gesteld is hoe wij vorm kunnen geven aan actieve participatie van hbo's binnen het LCRDM. Samen met Ingeborg Verheul, projectleider LCRDM, kijkt de HKI hoe wij hier in 2018 gezamenlijk voor gaan zorgen." ​

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief in een nieuw tabblad te openen.

​​


​Informatie Professional, nr. 7 2017

IP201607_03.pdf
​In Informatie Professional Nr 7 (2017) staat een kort interview met LCRDM-coördinator Ingeborg Verheul over wat er zoal speelt bij het Coördinatiepunt. Uiteraard geschreven vanuit het perspectief van de doelgroep van het blad: de informatieprofessional/onderzoeksondersteuner.​

Klik op de afbeelding om het interview in een nieuw tabblad te openen.

​​

Blog Research Data and Related Topics (JISC), juli 2017

JISCOp het blog 'Research data and related topics'​​ van JISC een kort verslag van de expert-meeting over FAIR principes, een bijeenkomst waarbij Ingeborg Verheul namens het LCRDM zitting had in het disussiepanel. De beknopte weergave van de bijeenkomst geeft helder weer hoe de meningen liggen wat betreft FAIR. 

Klik op de afbeelding om de blog in een nieuw tabblad te openen.​Blog Online Computer Library Centre (OCLC), juli 2017

Hangingtogether OCLC.png​In de 'Hanging Together' blog ( "Trust, sustainability, collaboration... and research libraries under the Greek sun" ) van OCLC research beschrijven Rebecca Bryant en Annette Dortmund hoe zij de jaarlijkse LIBER conferentie van 2017 in Griekenland hebben ervaren. De auteurs noemen specifiek de presentatie van Jacquelijn Ringersma (voorzitter werkgroep Bewustwording en Engagement), waarin Jacquelijn vertelde over het LCRDM. De schrijvers van de blog vertellen dat een van hun favoriete quotes van de conferentie een uitspraak was van Jacquelijn, die zei: "You cannot build RDM services as only a library", waar ze aan toevoegde dat bibliotheken succesvol kunnen zijn door lokale samenwerking met onderzoekers, IT, juridische afdelingen, en graduate schools - en dat nationale samenwerking ook nodig is. 

Klik op de afbeelding om de blog in een nieuw tabblad te openen.

 
 

SURF Magazine 2, juni 2017

​​ ​SURF Magazine 2.pngIn het SURF Magazine van juni 2017 een interview met Aleid Wolfsen en Erwin Bleumink over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (p. 11-12)​. Deze Europese privacywetgeving geldt per 25 mei 2018 voor de gehele Europese Unie. De werkgroep Juridische vraagstukken van het LCRDM buigt zich over deze privacywetgeving. 

Klik op de afbeelding om het SURF Magazine van juni 2017 in een nieuw tabblad te openen.

 
 

SURF Jaaroverzicht 2016

SURF Jaaroverzicht 2016.pngHet Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management wordt in het voorwoord van het SURF jaaroverzicht genoemd als een van de hoogtepunten van 2016.

Klik op de afbeelding om het SURF Jaaroverzicht 2016 in een nieuw tabblad te openen.

 
 

UvA - Nieuws van de Bibliotheek, 30 mei 2017

ingeborgverheul2.jpeg In deze nieuwsbrief van de Biblitoheek van de Universiteit van Amsterdam vertelt Ingeborg Verheul,  Coördinator van het LCRDM , over het Landelijk Cordinatiepunt en over de rol van bibliotheken bij research data management. In het interview legt Ingeborg uit waarom het LCRDM bij SURFsara is ondergebracht, hoe het cordinatiepunt functioneert, en ze vertelt over haar eigen ervaringen met data management tijdens haar studie.

Klik op de afbeelding om het interview met Ingeborg in een nieuw tabblad te openen.

 
 

UKB Strategisch Plan 2017-2020

Screenshot UKB strategisch plan 2017.pngOok in het strategisch plan van het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek is er aandacht voor het Landelijk Coördinatiepunt. Het samenwerkingsverband wil open wetenschap faciliteren door initiatief te nemen om "zichtbaarheid en gebruik van onderzoek te vergroten".

 
 

SURF Innovatieverslag 2017

Screenshot SURF Innovatieverslag 2017.pngIn het SURF Innovatieverslag "Innovaties met Impact" wordt een bloemlezing gepresenteerd uit de innovatieprojecten die SURF en zijn leden in 2015 en 2016 hebben uitgevoerd. In dit verslag worden ook de innovatie en impact van het LCRDM beschreven.

Klik op de afbeelding om het SURF Innovatieverslag 2017 in een nieuw tabblad te openen. Het item over het LCRDM is te vinden op pagina 27 .

 
 

SURF Magazine 1, maart 2017

surfmag_mrt2017.PNGIn het recentste nummer van SURF magazine ,  maart 2017 is a andacht voor het beschikbaar komen van steeds meer praktische handvatten  op het LCRDM-platform: zie afbeelding hiernaast of
Klik hier voor de pdf van het magazine (zie pagina 11).

 
 

Nationaal Plan Open Science, februari 2017

Screenshot Nationaal Plan Open Science.pngIn het Nationaal Plan Open Science wordt beschreven wat er nu al gedaan wordt op het gebied van Open Science, en wat de ambitities zijn voor de komende jaren. De belangrijkste ambitites zijn het doel om 100% open access te publiceren in 2020; onderzoeksdata optimaal geschikt te maken voor hergebruik; open science onderdeel uit te laten maken van het evaluatie- en waarderingsproces voor onderzoekers; en het stimuleren en ondersteunen van onderzoekers op het gebied van open science.

Het Landelijk Cordinatiepunt Research Data Management is een van de betrokken partijen die veelvuldig genoemd worden in het Nationaal Plan. SURF tekende de Open Science Verklaring in februari 2017, en het Landelijk Cordinatiepunt was betrokken bij de ontwikkeling van het Nationaal Plan Open Science.

Klik op de afbeelding om het Nationaal Plan Open Science in een nieuw tabblad te openen. Het LCRDM wordt genoemd op pagina's 5, 6, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29 en 34.

 
 

SURF Magazine 4, december 2016

Screenshot SURF magazine 4 december 2016.png In het SURF Magazine van december 2016 vertelt Marlon Domingus (medevoorzitter van de werkgroep Juridische Aspecten bij het LCRDM) hoe hij bij de Erasmus Universiteit Rotterdam de uitdagingen van research support aanpakt.

Klik op de afbeelding om deze editie van het magazine in een nieuw tabblad te openen. Het interview met Marlon Domingus is te vinden op pagina 11/12.

 
 

Onderzoek Nederland, november 2016

Onderzoek Nederland, de nieuwsbrief over onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Nederland, nummer 398, 2016Coördinator van het LCRDM, Ingeborg Verheul, komt aan het woord in het novembernummer van Onderzoek Nederland , de nieuwsbrief over onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Nederland, nummer 398, op pagina 3.

"Verschillende groepen bleken al met RDM bezig te zijn, zoals Research Data Netherlands (RDNL), de UKB Werkgroep Research Data van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek en de Special Interest Group Research Data van SURF. 
In samenspraak met die groepen is de Roadmap RDM 2015-2017 ontwikkeld.

Daarna zijn vijf werkgroepen van experts van universiteiten, onderzoeksinstituten, UMCs en hogescholen aan de slag gegaan (...). Zij brengen in kaart wat er al is en formuleren aanvullende beleidsinstrumenten en adviezen. Komend voorjaar presenteren zij hun eerste resultaten."

Klik hier voor de pdf.

 
 

E-Data & Research, Jaargang 11 | nummer 1, oktober 2016

Screenshot e-data 11 1 2016.pngIn deze editie van "E-Data & Research" schrijft Marika de Bruijne over de veranderingen van landelijke en Europese regelgeving rondom persoonsgegevens, en wat deze veranderingen betekenen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Klik op de afbeelding om de relevante pagina in een nieuw tabblad te openen.

 
 

IP / Vakblad voor Informatieprofessionals, nr. 9 2016

Informatie Professional Vakblad december 2016Het blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is om in de praktijk invulling te geven aan het borgen van privacy. Om die reden stelde de juridische werkgroep van het Landelijk Coördinatiepunt RDM de 'Vuistregel gegevensbescherming en privacy' op. De essentie van deze vuistregel: wacht niet, ga aan het werk met de instrumenten en stimuleer de discussie"

De LCRDM Werkgroep 'Juridische aspecten en zeggenschap' laat in de personen van  Marlon Domingus,  Esther Hoorn en  Melika Nariman , van zich horen in het nieuwste nummer van  IP | vakblad voor informatieprofessionals  (2016 nr. 9, p. 33-35).

Klik hier voor de pdf.

 
 

SURF Magazine 3, september 2016

surf magazine september 2016"[I]n Nederland proberen we als universiteiten in de VSNU steeds meer gezamenlijk op te trekken bij dossiers die een gezamenlijk belang dienen.  Omgaan met onderzoeksdata is nu typisch zon dossier. Door samen te werken, kunnen we voorkomen dat elke instelling zelf het wiel moet uitvinden."​ Gerard Meijer

Prominente aandacht voor het LCRDM in het   SURF magazine  van september 2016 door een interview met Gerard Meijer, Collegevoorzitter van de Radboud Universiteit en Voorzitter SOV van de VSNU. 

 
 

SURF Magazine 2, juni 2016

Screenshot SURF magazine 2 juni 2016.pngIn het SURF Magazine van juni 2016 werd aangekondigd dat de website van het Landelijk Cordinatiepunt Research Data Management ( www.lcrdm.nl ) live was gegaan.

Klik op de afbeelding om deze editie van het magazine in een nieuw tabblad te openen.

 
 

E-Data & Research, Jaargang 10 | nummer 2, februari 2016

Screenshot e-data feb 2016.pngIn deze editie van "E-Data & Research" schrijft Marika de Bruijne over het LCRDM: waarom is dit landelijk coördinatiepunt opgericht; wat is er al gebeurd; en wie zijn er betrokken bij het cordinatiepunt?

Klik op de afbeelding om de relevante pagina in een nieuw tabblad te openen.

 
 

IP / Vakblad voor Informatieprofessionals, nr. 1 2016

Screenshot IP 1 2016 column IV.pngEen column in het Vakblad voor Informatieprofessionals door Ingeborg Verheul , Cordinator van het LCRDM. In de column benadrukt Ingeborg het belang van samenwerking tussen IT'ers, beleidsmensen en onderzoeksondersteuners om onderzoekers goed te kunnen ondersteunen in het Research Data Managementproce s.

Klik op de afbeelding om de column van Ingeborg in een nieuw tabblad te openen.

 
 

SURF jaaroverzicht 2015

Screenshot SURF jaaroverzicht 2015_conflict-20170512-120127.png​In het SURF jaaroverzicht 2015 worden de activiteiten van het LCRDM beschreven. Marlon Domingus , een van de trekkers van de werkgroep Juridische Aspecten, vertelt: "De uitdagingen op het gebied van researchdatamanagement zijn te complex voor een afzonderlijke instelling. Het oppakken van de vele taken komt zonder centrale kaders en prioritering gewoon niet van de grond. Daarom is het goed dat het Landelijk Coördinatiepunt de vele stakeholders bijeenbrengt en aan concrete vervolgstappen laat werken. We zien daardoor een rimpeling ontstaan, een golfbeweging die ook resoneert bij de instellingen."
​  ​  ​      Presentaties 

​  ​  ​    LCRDM Updates​
  
  
Description
  
  
  
  
Nieuwe pitchesNieuwe pitches
Nieuwe pitchesIn page navigation
In de praktijkRDM in de praktijk
In de praktijkIn page navigation
HandreikingenHandreikingen
HandreikingenIn page navigation
Pool van experts          Pool van experts
Pool van expertsIn page navigation
TaakgroepenTaakgroepen
TaakgroepenIn page navigation
LCRDMLCRDM
LCRDMIn page navigation
BlogBlog
BlogIn page navigation
BijeenkomstenBijeenkomsten
BijeenkomstenIn page navigation