​​

Een andere manier van werken

Het LCRDM nieuwe stijl werkt met één grote groep van experts (pool van experts), een adviesgroep en kleine ad hoc taakgroepen. De definitieve versie van het implementatieplan werd vastgesteld in juni 2018.​


For English: please, read the blog​ by Ingeborg Verheul.

​​A translation in English:
Implemenation Plan.​


De eerste fase van het LCRDM (2015-2017) is in februari feestelijk afgesloten met een grote RDM Conferentie waar ook de productenvan de werkgroepen werden gepresenteerd. 2018 is een tussenjaar waarin we nieuwe activiteiten en beleid voor de periode 2019-2022 gaan voorbereiden.

Waarom een andere manier van werken?


De oude werkvorm met de werkgroepen laten we los en we gaan experimenteren met een nieuwe manier van werken. Hiermee blijven we de kracht van het bestaande netwerk benutten, en kunnen we tegelijkertijd nog beter en concreter landelijke activiteiten aanpakken. Als we willen ook cross-thematisch. Daarnaast wordt het LCRDM in de nieuwe vorm ook flexibeler: het is makkelijker om als expert aan te sluiten, en daarnaast kunnen we nieuwe en actuele onderwerpen sneller oppakken.


En hoe gaat dat dan?


Het LCRDM nieuwe stijl werkt met één grote groep van experts (pool van experts), een adviesgroep en kleine ad hoc taakgroepen. De definitieve versie van het implementatieplan werd vastgesteld in juni 2018.​​


​​A translation in English:
Implemenation Plan.

Pool van experts

Iedereen die zich in zijn/haar dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met RDM kan zich voor de pool van experts aanmelden. Of je kennis nu ligt op het terrein van support, van IT of van beleid. De experts delen kennis en ervaring op het gebied van RDM met elkaar en met derden, zijn beschikbaar voor advies en kunnen ad hoc deelnemen aan kortlopende taakgroepen. Voor de experts wordt 3 x per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Lees de nieuwe pagina over de pool van experts waar je meer informatie vindt over de pool, de huidige samenstelling en hoe je je kunt aanmelden. ​ Of neem direct contact op met LCRDM coördinator Ingeborg Verheul: ingeborg.verheul@surfsara.nl.

Taakgroepen 

De taakgroepen werken of een advies uit op een bepaald thema, of werken aan de voorbereiding van een landelijk evenement. Waar nodig zullen de taakgroepen vanuit het coördinerend bureau worden ondersteund door een scrummaster of procesbegeleider of consultant. Vóór de start van een taakgroep zal een pitch worden uitgezet per voorziene taak. Iedereen kan een onderwerp voor een pitch aandragen. Binnenkort volgt meer informatie over de drie taakgroepen die binnenkort worden uitgezet, hoe je een zelf een onderwerp kunt aandragen en over de criteria voor een pitch. 


Adviesgroep 

Om een werkagenda te kunnen opstellen voor de komende vier, vijf jaar en om de taakgroepen in 2018 te kunnen formeren is het wenselijk dat er een plan voor prioritering van activiteiten voor landelijke aanpak van RDM wordt opgesteld. Hiervoor is een adviesgroep samengesteld. Deze adviesgroep bestaat uit mensen die werkzaam zijn in verschillende stakeholdergroepen die met RDM te maken hebben. De adviesgroep fungeert als kwartiermaker en zal ook het proces met de pitches en de taakgroepen in gang zetten. Daarnaast zal de adviesgroep het nieuwe werkmodel aan het einde van het jaar evalueren en een advies uitbrengen voor bestuurlijke inbedding van het LCRDM. 


Nieuwe structuur

De definitieve versie van het LCRDM Implementatieplan​ 2018 e.v.(English draft translation: Implementation Plan) werd vastgesteld in juni 2018. Dit plan bevat naast een samenvatting van de evaluatie van de eerste fase (2015-2017) ook een beschrijving van de nieuwe werkvorm.


nieuwe_structuur.png


Workflow

nieuwe_flow.png