​​​​​​​​

Taakgroep Anonimisering / Anonymization

anoni.png


Naar besloten pagina / To private page.​

Doel: Nadere bestudering van de AVG, bespreken van balans, inventariseren van de re-identificatie-risico’s per data type: overwegen van de waarschijnlijkheid, haalbaarheid en impact van re-identificatie​

Purpose: Review of GDPR definition, discuss balance between open science and privacy rights, assess the re-identification risks of various types of data: consider likelihood, feasibility and impact of re-identification with such data​


Looptijd: april - juli 2019​ / Duration: April - July 2019


Korte pitch / short pitch: 

Anonymization Pitch_v2_20190314_NL.pdf

Anonymization Pitch_v2_20190314_EN.pdf


Langere versie / Longer version:

Anonymization of research data_NL.pdf

Anonymization of research data_EN.pdf


Taakgroepleden (alfabetisch op achternaam):  

Yvonne Drost (UMCU)

Henk van den Hoogen (UM, lid LCRDM adviesgroep)

Jessica Hrudey (VU)

Santosh Ilamparuthi (TUD) 

Toine Kuiper (TUE) 

Jan Lucas van der Ploeg (UMCG)

Joan Schrijvers (UvA)

Erik Tjong Kim Sang (eScience)

Niek van Ulzen (HvA)

Arnold Verhoeven (UM)​Een klankborgroep wordt gevormd, mogelijk gemaakt door de grote respons op de pitch. / A feedback group will be formed from the high number of respondents to the pitch.
Leden van de klankbordgroep in alfabetische volgorde: Floor Knuistingh Neven (UvA), Tineke van der Meer (HU), Alfons Schroten (UM/MEMIC), Nicole Koster (UTwente), Francisco Romero Pastrana (RUG)


Naar besloten pagina / To private page.

​  ​  ​   Taakgroepen  ​/ ​   ​​Task Groups

​​ ​

rda.png 

   RDA/NISO Privacy Implications of Research Data Sets IG