​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Taakgroep Nederlands Data Curatie Netwerk


Naar besloten pagina / To private page​.​​

Afgerond.Klik hier voor het rapport.

Task completed.​ Click here for the report.​


Doel:  het in kaart brengen van de huidige kennis en het opzetten van een inventaris van wensen / behoeftes betreffende datacuratie. In een latere fase, afhankelijk van de uitkomst van dit project, tevens het ontwikkelen van datacuratiestandaarden.​


Purpose: This task group will deliver an inventory of knowledge and wishes concerning data curation. At a later stage, depending on the outcome of the first stage, an effort might be made to establish data curation standards.


Lees de verkorte pitches:


Poster NL Data Curation Network.pdf

Poster ENG Data Curation Network.pdf

Of lees de uitgebreidere beschrijving:​

Pitch Datacuratienetwerk_ NL.pdf

Pitch Data Curation Network_EN.pdfTaakgroepleden (alfabetisch op achternaam):  ​

Alastair Dunning (TUD; LCRDM Adviesgroep)

Christina Elsenga (RUG)

Nynke de Groot (EUR)

Marjan Grootveld (DANS)

Mijke Jetten (RU)

Lena Karvovskaya (UU)

Marcel Ras (NDE)

Inge Slouwerhof (RU)

Madeleine de Smaele (TU Delft)

Richard Visscher (Hogeschool InHolland).


Naar besloten pagina / To private page​.​

​ ​ ​ 

​  ​  ​   Taakgroepen  ​/ ​   ​​Task Groups

​​ ​