​​​​​​​Inventarisatie van beleid & richtlijnen rond het samenwerken aan onderzoeksdata

anoni.png

Naar besloten pagina / To private page​.​


Looptijd: mei - oktober 2019​.

Duration: May - October 2019.


Doel: Inventariseren van instellingsoverstijgende onderzoeksprojecten (use cases), knelpunten signaleren, in kaart brengen welk incompatibel beleid zorgt voor knelpunten en het beschrijven implicaties en oplossingen.

Purpose: Draw up an inventory of institute transcending research projects (use cases), call attention to hindrances, map which incompatible policies causes obstacles and describe implications and solutions.


Korte pitch / Short pitch:​
presentatie-pitch-samenwerken-beleid_NL.pdf
presentation-pitch-collaboration-policy_EN.pdf


Langere versie / Expanded version:

pitch taakgroep inventarisatie beleidszaken rond delen van researchdata_NL.pdf
Pitch Task Group Inventory of policy & guidelines regarding research data collaboration_EN.pdf


Leden van de taakgroep / Members of this task group:

Marlon Domingus (EUR)
Peter Hinrich (SURF)
​M​onic Hodes (UU)
Patrick Hoetink (UT)
Wouter Kool (LEI)
Sonja Meeuwsen (LUMC)
Judith Pijnacker (SURF)
Jan Rijnders (RU)
Jacquelijn Ringersma (WUR)
Jolien Scholten (VU)
Yan Wang (TUD)
​Iza Witkowska (UU)


Leden van de klankbordgroep / Members of the feedback group:

Francisco Romero (RUG), Henk van der Zijden (Hanze), Toine Kuiper (TUE)RDA logo