​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Indiening afgerond, vervolg opgepakt / proposal completed, follow-up started

 

Naar besloten pagina / To private page.​

1. Projectvoorstel

Doel:  in korte tijd een projectvoorstel schrijven en indienen voor een call van RDA Europe. 


Purpose: to write a project proposal in a short time and submit it for a call from RDA Europe. 


Met deze call zocht de Research Data Alliance organisaties die zich voor de adoptie van bestaande RDA recommendations & outputs wilden inzetten. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel wa​s 4 maart 2019. Op basis van de lijst beschikbare recommendations is gekozen voor een niet-technische recommendation. De keuze is gevallen op het onderwerp 23 Things - Libraries for Research Data​.​


With this call, the Research Data Alliance was looking for organizations which would further the adoption of existing RDA recommendations & outputs. The deadline for submitting a project proposal was 4 March 2019. On the basis of the list of available recommendations, a non-technical recommendation was chosen. The choice fell on the topic "23 Things - Libraries for Research Data".​


Het ingediende en inmiddels gehonoreerde projectvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen:

Work plan​.pdf     

Budget_23Things_proposal.pdf

Advisory Board Recommendation Letter.pdf


Uit de aanmeldingen voor de pitch is een taakgroep​ samengesteld ​(alfabetisch op voornaam) : 

​Fieke Schoots (LEI)
Maria Cruz (VU)
Mijke Jetten (RU)
Ingeborg Verheul (LCRDM)


Pitch in het kort / In short:

RDA pitch.pdf

RDA pitch_English.pdf


Uitgebreide pitch / Extented version:

20190204_Pitchvoorstel RDA project.pdf  

20190204_Pitchvoorstel RDA project_English .pdf​​ 

2. Vervolg / Follow-up

Per 6 juni 2019 heeft de taakgroep de daadwerkelijke uitvoering van het ingediende voorstel opgepakt. De taakgroep is hiervoor ook uitgebreid met aanvullende expertises.


As of June 6, 2019, the task force has taken up the actual implementation of the submitted proposal. The task force has also been expanded with additional expertise.


Resultaat fase 1 (van 4) / Deliverable phase 1 (of 4):

ImplementationPlan_23 Things_Final version 20190716.pdf

Work plan_version 3.pdf

​​Gannt chart_version 3.pdf


Maria Cruz (VU)
Mijke Jetten (RU)
Mateusz Kuzak (DTLS)
Ellen Leenarts (DANS)
Fieke Schoots (LEI)
Carlos Teijeiro Barjas (SURF)
Ingeborg Verheul (LCRDM)

Klankbordgroep / focus group: Barteld Braaksma (CBS), Lena Karvovskaya (UU), Paula Martinez Lavanchy (TUD), H.A. Teunissen (TiU), Ellen Verbakel (TUD), Iza Witkowska (UU)​

Naar besloten pagina / To private page.​


​  ​  ​   Taakgroepen  ​/ ​   ​​Task Groups


RDA logo

   Libraries for Research Data IG

    23 Things: Libraries For Research Data 


​​​