​​​Posters

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies:


(Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.)


Are the FAIR principles FAIR? ( Spraakmemo FAIR Data ); 

 DMP Tooling ( Spraakmemo DMP tooling ); 

 Research Data Training Material Overview ( Spraakmemo Trainingen  -- Link:  overzicht trainingen & training toevoegen );

 Hergebruik EPD Data ( Stroomdiagram hergebruik EPD data spraakmemo ).Onderwerpen

De Werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies werkte aan de volgende onderwerpen:


DMP Tooling

FAIR Data

 • Are the FAIR Data Principles fair? Werkgroepleden hebben, vanuit TU Delft​, een onderzoek gedaan naar de FAIRness van de data-repositories in Nederland.
 • How FAIR are your data?​ Werkgroepleden hebben, in EUDAT-context, een korte checklist opgesteld.
 • Een nota die inzichtelijk moet maken wat er onder FAIR moet worden verstaan in relatie tot RDM​.​

Training

 • een eerste greep uit het aanbod
 • Een inventarisatie die inzichtelijk maakt welke RDM-trainingen er worden gegeven in Nederland, voor welke doelgroep en wat er nog ontbreekt. In samenwerking met de UKB Werkgroep​ Research Data. 
 • Een overzicht van gemeenschappelijke elementen in data-curricula. Deze inventarisatie zal inzichtelijk maken wat voor gemeenschappelijke eisen er gesteld worden aan vaardigheden en competenties van de verschillende data-gerelateerde beroepen aan de Nederlandse onderzoeksinstellingen. Het overzicht zal bij de herziening van het SEP worden meegenomen.
 • Advies inzake profielgerelateerde datatraining-portfolio’s. Dit advies beschrijft welke datatraining-portfolio’s voor welke dataprofielen het best inzetbaar zijn en waar nog witte vlekken zijn.
 • Verkenning van mogelijkheden voor een MOOC ten behoeve van een basistraining in RDM.

Privacy/veilige data

 •  ​Flowchart bij hergebruik gegevens uit zorgdossiers. Deze beslisboom ligt ten grondslag aan privacy-gerelateerd onderzoek waarbij data wordt gedeeld. ​
 • Informed consent template voor persoonsgebonden onderzoek. Ten behoeve van onderzoek met persoonlijke data heeft het AMC een template ontwikkeld voor informed consent speciaal voor persoonsgebonden onderzoek, deze wordt in een landelijk te gebruiken template omgezet.  

 Software sustainability

 • Advies inzake software sustainability. Voor goede reproduceerbaarheid van onderzoek en voor hergebruik van data is opslag van informatie over software en reproduceerbaarheid van gebruikte software bij onderzoek van belang. In samenwerking met het eScience Center ​wordt gewerkt aan een advies over Software Sustainability.


Gedeelde documenten


Kijk eens bij de door deze werkgroep Gedeelde documenten.​​


Werkgroep

Zie hier de werkgroepsamenstelling op LCRDM.nl. 


Lees hier de werkagenda

Lees  hier de vergaderverslagen


Wilt u aan vanuit uw eigen expertise aan een van deze onderwerpen bijdragen, neem dan contact op met Ingeborg.Verheul@surfsara.nl .

U kunt  ook hier meer lezen  over alle LCRDM-werkgroepen.

Links

rdnl-link​: datamanagementplanning​


Werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies

Annemie Mordant (MEMIC) (Voorzitter)
Hans Gankema (RUG) (Voorzitter)
Afelonne Doek (IISG) 
Alastair Dunning (TU Delft) 
Annemiek van der Kuil (UU) 
Jan Baljé / Henk van der Zijden (Hanzehogeschool Groningen) 
Jan Bot (SURFsara)  
Jolien Scholten (VU) ​
Luiz Olavo Bonino da Silva Santos  (DTL)
Margreet Bloemers (ZonMw) 
Mariëtte van Selm (UvA/HvA) 
Marjan Grootveld (DANS) ​ 
Marlon Domingus (EUR)
Rudy Scholte (AMC) 
Toine Kuiper (TU Eindhoven) 
Vera Sarkol (CWI)​ 
Ingeborg Verheul (Ex Officio; SURFsara) ​

Binnen de WG Onderzoeksondersteuning en Advies zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

FAIR Data: Luiz, Alastair
DMP Tooling: Jan Balj, Annemiek, Margreet, Mariette, Marjan
Trainingen: Hans, Jan Bot, Maurice, Afelonne
Privacy / Veilige Data / Software Sustainability: Rudy, Annemie, Toine, Vera

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar  ingeborg.verheul@surfsara.nl  of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.
(Einde disclaimer) 


The information provided by this platform has been compiled with the necessary care by the LCRDM work groups. Via this platform the LCRDM only provides information about products and services that have been collected or processed in the workgroups (except for pages under the heading 'RDM'). It concerns work in progress. The LCRDM can implement changes without prior warning. If you have suggestions for amendments or additions, please let us know.   

The LCRDM is not in any way responsible for possible malfunctioning of this platform. The LCRDM is not liable in any way for incorrect or incomplete information on the LCRDM platform.  

If you have a complaint or a remark you want to make, please send an email to ingeborg.verheul [at] surfsara.nl or contact the chair person of the relevant work group.

(End of disclaimer) ​


​​