In kaart​

Er bestaat niet één generiek datamanagementplan. De meeste universiteiten, hogescholen, UMCs, data-archieven en financiers in Nederland bieden hun onderzoekers hun eigen template voor het maken van een datamanagementplan. 


Om in kaart te brengen welke instituten wat precies aanbieden en waar je het kunt vinden, heeft de subwerkgroep DMP tooling van de LCRDM Werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies begin 2017 een DMP_templates_NL_overview.pdf opgesteld - inclusief links naar de verschillende templates en handleidingen die in Nederland gehanteerd worden. Die informatie wordt nu onderhouden op de hieronder vermelde pagina's.
​​

RDM per universiteit
RDM per HBO
RDM per UMC
RDM bij overige instellingen en financiers

​ ​

Aanvullingen zijn welkom. Mail naar ingeborg.verheul@surfsara.nl.


dmp_overz.jpg 


Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten. 

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM.

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen.
(Einde disclaimer)