​​​​​​​​​

To ​English version​   

​​​​​​​​​Eenvoudig meeschrijven​​

Voor login-gegevens en vragen, neem contact op met: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl​.​​​​​​

1

Eenmaal ingelogd, klik linksboven op de aanduiding 'Page' / 'Pagina' .

2

Klik vervolgens op​'Edit'/'Bewerken'.

3

​Klik vervolgens ergens op de pagina en schrijf uw bijdrage of aanvulling.​

​4

Denk aan 'Save'/'Bewaren', eveneens linksboven, daar waar u op 'Edit' klikte.​


Invoegen

Op de pagina kunt u afbeeldingen, links en bestanden invoegen: klik daartoe op de tab 'Insert':

klikinsert.pngWilt u pagina's toevoegen, zoals in de Begrippenlijst / Glossary, gebruik dan de volgende methode:

​Link naar nieuwe pagina

 ​Plaats dubbele vierkante haken aan weerszijden van een beoogde nieuwe link​. 

 Hiermee creëert u een link. 


klikschrijf.png

Nieuwe pagina

 Pas als de pagina met de beoogde link is bewaard, ​klik pas dan op uw nieuwe link​:

kliknieuw.png

en klik vervolgens in de dialoog op 'create'​ om zo de bijbehorende pagina aan te maken:​

klikaddpage.png


De woorden van de link zijn nu direct ook de titel van de nieuwe pagina. Als het de Begrippenlijst betreft:

Op deze nieuwe pagina herhaalt u de begripsverklaring​ en vermeldt u de bron.

U kunt de pagina verder aanvullen met extra informatie.​


NB Geeft u op deze nieuwe pagina in de Begrippenlijst bij de term inderdaad extra informatie, plaatst u dan een +-teken achter de term in de lijst, het +-teken graag met een spatie en achter de afsluitende vierkante haken.

Opmaak in de Begrippenlijst​

Selecteer de haken plus de woorden van de beoogde link en klik op 'Heading 1' om het woord/de woorden te vergroten:​

klikheading.png


Eerste woord van een Begrippenlijstpagina

Als de toe te voegen informatie vóór het eerste woord op de pagina moet komen, ga vóór de haken staan van dat eerste woord en typ het nieuwe trefwoord, met de haken.

NB Ga naar de volgende regel en voordat er verder getypt wordt kies bovenaan de stijl ('style') 'Alinea' ('Paragraph'). Dat maakt de tekstgrootte weer kleiner.​


Alternatieve term en de verwijzing

Als er een alternatieve term bestaat van het trefwoord of onderwerp, met eenzelfde betekenis, zoek dan a) eerst de 'eerste' term op, b) klik op de term zodat u naar de pagina van het begrip gaat en c) kopiëer de URL.

Ga daarna naar de pagina waar uw alternatieve term moet staan, volg de schrijf-aanwijzingen van hierboven en maak -in plaats van de begripsverklaring- een link aan, als volgt: schrijf de 'eerste' term​ op, a) selecteer deze en b) klik bovenaan op 'Insert'/'Invoegen' en c) kies daar voor 'Link'. 

Kies vervolgens voor 'Adres' en plak de link (die u had gekopiëerd) in het veld in deze dialoog.

link.png 

Nogmaals, voor login-gegevens en vragen mail: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl​.​​​


​​