Data submitted to public repositories but not available for download until a certain time.


Reference: massgenomics.org/2013/06/data-sharing-embargo.html
Source: NFU - D4LS versie 0.8 van 18-10-2016 
0.1 5/23/17​


Alternatieven en discussie hieronder:

Een "Data Embargo" klinkt mij als een "embargo op data", niet als "data waarop een embargo rust". Is het niet beter om dit te definieren als "A limitation on the availability of data that holds until a previously fixed date"?