​​​​​​A person responsible for assuring the quality, integrity, and access arrangements of data and metadata in a manner that is consistent with applicable law, institutional policy, and individual permissions.


Reference: GALexicon_List of terms with available definitions _10 Mar 2016-v24(final) 
Source: NFU - D4LS versie 0.8 van 18-10-2016 
0.1 5/23/17 ​


Alternatieven en discussie hieronder:

Annemie Mordant (​Memic; werkgroep Onderzoeksondersteuning) stelt voor: ​A person responsible for assuring keeping the quality, integrity, and access arrangements of data and metadata in a manner that is consistent with applicable law, institutional policy, and individual permissions.
 
Data stewardship implies professional and careful treatment of data throughout all stages of a research process. A data steward aims at guaranteeing that data is appropriately treated at all stages of the research cycle (i.e. design, collection, processing, analysis, preservation, data sharing and reuse).​

Extra toelichting: De datasteward is afhankelijk van de aangeleverde data en is er wel verantwoordelijk voor dat deze kwaliteit behouden blijft gedurende het vervolg RDM-traject. Hij/zij kan niet “assuren” dat alle data van een bepaalde kwaliteit is omdat veel data aangeleverd (hergebruikt)  wordt en er dus een afhankelijkheid bestaat van degene die aanlevert. 


LCRDM: zie ook de drie blogs met alle presentaties van de drie LCRDM datasteward-netwerkdagen: