Architectuurprincipes zijn richtinggevende uitspraken over wat wenselijk is. Ze kunnen worden gezien als een beleidsuitspraak die specifiek betrekking heeft op de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. Ze verwoorden wat belangrijk is bij deze inrichting en zijn relatief stabiel.‚Äč


Source: LCRDM