Let op, dit begrip betreft niet de structuur van de data zelf (Nictiz, registratie ad/ bron, FAIR..). Met eenheid van taal wordt hier enkel communicatie afspraken tussen RDM stakeholders (o.a. managers, onderzoekers) en IT architecten bedoeld.


Probleemstelling

De communicatie tussen besluitvorming (opdrachtgever) en realisatie (IT afdeling) is niet optimaal gezien vanuit de optiek van een informatie manager (de brug tussen business en IT). Het is voor een opdrachtgever (of gemandateerde VSNU werkgroep) bijzonder lastig om aan de hand van (Togaf / Archimate) architectuur ontwerpen besluiten te nemen. Standaard visualisaties die voortkomen uit het informatie management proces kunnen helpen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De onderliggende principes (o.a. het institutioneel beleid ) zijn niet zo gemakkelijk te verbinden met het IT architectuurontwerp

Hoe komen we dichter bij een oplossing?

Communicatie afspraken over visualisaties maken op nationaal niveau: Omdat harmonisatie nu eenmaal nodig is bij de realisatie van regionale en nationale netwerken is een gemeenschappelijke visuele werkwijze nodig. Bij voorkeur met een onafhankelijke open methode die goed aansluit bij de in gebruik zijnde methodieken, aanvullend is en waarbij de nadruk ligt op visualisaties die bruikbaar zijn voor met name besluitvormers  (de business).  

Middel daarbij kan zijn de landelijke adoptie een open methodiek die visueel ondersteunend is voor de business bij het ontwerp en besluitvorming over de Nationaal Open Science Research Infrastructuur.

Daarnaast zijn er werkafspraken tussen architecten (instituten) nodig die als doel hebben een Babylonische spraakverwarring met regionale en landelijke architectuur werkgroepen te voorkomen.  

Concrete verbetervoorstellen voor de korte termijn (fase 1):

  • Applicatielandschappen worden op basis van de HORA referentie architectuur gemaakt, na vertaling in een instituut overstijgende domeinarchitectuur (bv universiteit Leiden RDM).
  • Genoemde applicatiecomponenten (met functies) zijn eenduidig terug te vinden in de HORA en of LCRDM catalogus.
  • IT architecten maken werkafspraken die als doel hebben lokale architecturen met elkaar te kunnen vergelijken c.q. te koppelen. Deze afspraken zijn voor iedereen terug te vinden in de LCRDM glossary onder het begrip Enterprise Architectuur Nationaal Research Netwerk .
  • Er wordt door LCRDM een moderator benoemd, immers innovatie is per definitie aan discussie onderhevig, die op de wiki pagina van het betreffende begrip gevoerd kan worden.


Verder uit werken door het landelijk coördinatiepunt (LCRDM, fase 2)
Standaard visualisaties van IT architectuurontwerpen moeten inzicht kunnen geven in de vragen die opdrachtgevers vanuit het institutioneel beleid hierover hebben (architectuur principes en standaarden). Adoptie van de open standaard (OSI recognized) Dragon1 (open EA methode[1]) lijkt hiervoor inzetbaar. Een start hiermee wordt gemaakt door UL/ISCC / LUMC.

Work in progress (update 28-11-2018)

  • Voorstel LCRDM Pitch : visualisaties ter ondersteuning van strategische management beslissingen over het nationaal Research Data Management netwerk. Wie wil participeren, gaarne aanmelden bij Ingeborg Verheul (emailadres)
  • in een infrastructurele werkgroep (universiteit Leiden / LUMC) is de wens uitgesproken dat bij de aanvang van het 2018-2019 RDM UL programma korte termijn eenheid van RDM taal spelregels beschikbaar moeten zijn. Meer informatie bij  de architect Joachim Rijsdam (UL/ISCC)  en informatie manager Erik Flikkenschild (LUMC).

 

Dragon1 is an open Method, Framework and Modeling Language for Visual Enterprise Architecture and Visual Project Management:

 https://www.dragon1.com/resources/dragon1/introduction

https://www.dragon1.com/resources/enterprise-architecture-dossier

https://www.dragon1.com/resources/enterprise-architecture-benefits

https://www.dragon1.com/images/dragon1-architecture-visualization-matrix.png (voor managers)

 ​