Load and map external data and metadata into Data Landing Zone of the workspace.

Source: NFU - D4LS versie 0.8 van 18-10-2016 
0.1 5/23/17 ​

Alternatieven en discussie hieronder: