feb 13
National Collaboration in RDM - conferentie 8 februari 2018 bekeken vanuit het HBO
Conferentie 8 februari 2018 Geertekerk Utrecht

National Collaboration in RDM: Celebrating achievements, Shaping future directions, Research Datamanagement.

Samen met enkele andere collega's van Hogescholen mocht ik donderdag de bijeenkomst over heden en vooral toekomst van ondersteuning bij beheer onderzoeksdata meemaken. Hoewel datamanagement in het praktijkgericht onderzoek nog niet uitgekristalliseerd is (met name het publieke aspect want bij het HBO is er vaak samenwerking met bedrijfsleven) – zijn er inmiddels toch diverse hogescholen bezig om datastewards aan te stellen, protocollen op te stellen en ook te kijken naar financiële gevolgen van lange termijn opslag. Enkele kort aangestipte onderwerpen met een praktijkgerichte bril op:

-             Onderzoeksdata wel of niet overdragen aan uitgevers?

-             Instellingsbeleid / financiën

-             Verschil en overeenkomst FAIR en Open data, weet je het en kan je het uitleggen?

-             Welke landelijke partijen zijn van belang: 4TU, DANS, LCRDM, NWO, Surfsara, Stuurgroep NPOS, Regie-orgaan Praktijkgericht onderzoek, UKB & SHB hoe staat de Vereniging Hogescholen daarin?

-             Invulling rol datastewards, inschaling en professionalisering?

-             Data seal of approval, wat betekent dat in de praktijk?

-             Trusted repositories

-             RDM en Open Science vast onderdeel van vak Statistiek en Methodologie bij onderzoek.

Wat opvalt bij de HBO's is de grote verscheidenheid in onderzoek, grootte en ook levensduur van de lectoraten. Op http://www.vereniginghogescholen.nl/themas/praktijk-en-onderzoek is te zien dat er momenteel ruim 600 lectoraten en 3500 docent-onderzoekers werken aan onderzoeksprojecten. Een deel daarvan gebeurt in samenwerking met universiteiten. Een deel van de lectoren heeft een dubbelaanstelling. De individuele onderzoeker is het zeker eens met de redenering dat onderzoek met publiek geld betaald ook openbaar toegankelijk moet zijn, maar ziet ook praktische hobbels en op instellingsniveau ontbreekt vaak beleid.

In ieder geval kunnen we vooruit met de Visie Open Science 2017 van de Vereniging Hogescholen.

 

Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools