​​​​​​nfu_logo.png

Research Datamanagement

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU - website) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland.

De NFU heeft een handboek gepubliceerd over onderzoeksdatamanagement, het "Handbook for Adequate Natural Data Stewardship", waarin per onderzoeksfase informatie wordt gegeven en richtlijnen worden beschreven omtrent RDM. Dit handboek is specifiek gericht op onderzoekers aan de acht umc's in Nederland.


Architectuur

Binnen de LCRDM-werkgroep hebben werkgroepleden met een NFU Data4Lifesciences-achtergrond gericht meegewerkt om tot een gezamenlijke architectuur te komen. ​


Begrippenlijst

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur biedt een lijst van begrippen aan, in eerste instantie zoals die binnen de LCRDM-werkgroepen worden gehanteerd. In deze eerste versie is de complete begrippenlijst van Data4Lifesciences (werkpakket 4, Connecting research)  opgenomen, een project van de NFU.​